نمایشگاه توانبخشی دوسلدورف

نمایشگاه توانبخشی دوسلدورف ريا Rehacare این نمایشگاه که مقرر شده بود در سپتامبر 2020، برگزار شود، به دلیل شیوع بیماری Covid19 تاریخ برگزاری آن به 6 الی 9 اکتبر 2021 مصادف با 14الی 17 مهر 1400 خورشیدی، تغییر پیدا کرده است. دسته بندی : پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

https://bit.ly/3bRgS6V