نمایشگاه جهانی صنایع دارویی (CPhI Worldwide)

نمایشگاه جهانی صنایع دارویی (CPhI Worldwide) از ۲۱ الی ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در شهر میلان کشور ایتالیا برگزار می گردد.

https://bit.ly/3q9aCfY