نمایشگاه داروسازی ایتالیا CPhI Wourldwide

نمایشگاه داروسازی ایتالیا CPhI Wourldwide این نمایشگاه از تاریخ 31 آگوست الی 2 سپتامبر 2021،در میلان ایتالیا برگزار می شود.

https://bit.ly/37ZcYI4