نمایشگاه صنایع دارویی ابوظبی (CPhI Middle East & Africa)

نمایشگاه صنایع دارویی ابوظبی (CPhI Middle East & Africa) از ۰۴ الی ۰۵ فروردین ۱۴۰۰ در شهر ابوظبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد.

https://bit.ly/3e1R4Yz