نمایشگاه فناوری دارویی دبی (DUPHAT)

نمایشگاه فناوری دارویی دبی (DUPHAT) از ۱۹ الی ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد.

https://bit.ly/3bNAXLz