نمایشگاه لیزر فوتونیک مونیخ laser Photonics

این نمایشگاه از 21 الی 24 جون 2021 مصادف با 31 خرداد الی 3 تیر 1400 خورشیدی برگزار میگردد. دسته بندی : پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

https://bit.ly/3uGucnj