نمایشگاه مدیکا آلمان Medica

نمایشگاه مدیکا آلمان Medicaاین نمایشگاه در تاریخ 15 الی 18 نوامبر 2021، مصادف با 24 الی 27 آبان 1400 خورشیدی در شهر دوسلدورف برگزار می گردد. دسته بندی : پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

https://bit.ly/3c5mUkP