نمایشگاه و کنگره دارو و داروسازی اسپانیا

نمایشگاه و کنگره دارو و داروسازی اسپانیا (Infarma) از ۰۳ الی ۰۵ فروردین ۱۴۰۰ در شهر مادرید کشور اسپانیا برگزار می گردد.

https://bit.ly/3kA7yIB